Kategoriarkiv: Ekonomi

Outsourcing ekonomi i Stockholm – Effektiva lösningar för företagets framgång

I den moderna affärsverkligheten står företag inför ständiga utmaningar när det gäller att hantera sin ekonomi på ett effektivt sätt. För många företag i Stockholm blir outsourcing av ekonomitjänster en alltmer attraktiv lösning. I den här artikeln tittar vi på generella möjligheter och fördelar med outsourcing inom ekonomi, med fokus på de tjänster som kan erbjudas.

För företag som vill ha tillgång till högkvalitativ ekonomisk expertis utan att anställa en intern ekonomichef, är en extern CFO ett utmärkt alternativ. En extern CFO kan ta över det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen, erbjuda finansiella analyser och bidra med strategisk rådgivning för att stödja företagets övergripande mål.

Extern controller – Precision och uppföljning

En extern controller kan säkerställa noggrannhet och kvalitet i ekonomiska uppföljningar och analyser. Genom att hantera rapportering, budget och prognoser blir det möjligt för företaget att fokusera på kärnverksamheten med förtroendet att ekonomin hanteras professionellt och korrekt.

Dedikerade Team – Flexibilitet och mångsidighet

Outsourcing av hela ekonomiavdelningen genom ett dedikerat team ger företag flexibilitet och mångsidighet. Med tillgång till olika kompetenser kan företag säkerställa att alla aspekter av ekonomifunktionen hanteras på ett effektivt sätt.

Rådgivning – Stöd på alla nivåer

En extern partner för ekonomioutsourcing kan fungera som ett pålitligt bollplank för företaget. Genom att erbjuda rådgivning på alla nivåer, från administrativa beslut till strategiska vägval, blir det möjligt för företaget att dra nytta av en bred och djup förståelse för ekonomiska frågor.

Lönehantering och personal – Effektiv hantering av HR

Outsourcing av lönehantering och personalfrågor frigör resurser och ökar effektiviteten. Genom att överlåta ansvaret för skatter, sociala avgifter och semesterlöner till externa experter kan företag fokusera på sina kärnverksamheter.

För att kunna få mer information om Outsourcing ekonomi i Stockholm besök hemsida: resulit.se

Outsourcing av lön kan leda till besparingar

Outsourcing av lön innebär att en extern partner tar över antingen hela eller delar av lönehanteringen. Det går att outsourca hela HR-avdelningen vid behov.

Hanteringen av löner innebär mycket administration, framför allt för lite större företag. Det kan finnas en vinst i att outsourca inte bara löner utan hela HR-avdelningen. När det kommer till löneoutsourcing kan det vara en lösning när administrationen är synnerligen komplex. Som inom vård-och omsorg eller bemanningssektorn.

Förutom hantering av administrationen går det även att få hjälp med andra delar. Det kan även vara redovisning, rådgivning i komplexa ärenden eller hjälp med att effektivisera den interna lönehanteringen. Att ha full kontroll över löner och de utgifter som medföljer är en möjlighet att kostnadseffektivisera företaget.

Outsourcing av lön, vad innebär det?

När företag använder löneoutsourcing kan det innebära många saker. En del väljer att låta den externa partnern ta hand om allt. Från beräkning av löner och utbetalningar, till hantering av tidrapporter och sjukrapportering. Även mindre och medelstora företag låter i allt större utsträckning en extern specialist ta över stora delar.

En av de främsta anledningarna är att det är kostsamt att ha intern kompetens för att hantera administrationen. Det går på så sätt att frigöra resurser som kan användas till kärnverksamheten. Ibland är företaget inte tillräckligt stort för att ha all nödvändig kompetens i egen regi. Med externa partners får företaget tillgång till specialistkompetens som kanske behövs bara enstaka gånger. Eftersom partnern är specialist på löner och ekonomi blir det ett kompetenslyft för företaget.

Ekonomisk plan för BRF – behöver inte vara svårt

Ekonomisk plan för BRF låter mer komplicerat än det behöver vara. Det är absolut nödvändigt, men måste inte vara fullt så problematiskt som ni kanske befarar.

För att lyckas med en ekonomisk plan för en BRF behöver man ha lite tid och vilja att sätta sig in i lagar och regler. Man behöver även tycka om att skapa kalkyler och ställa upp siffror. När man bildar en bostadsrättsförening brukar denna kompetens finnas i styrelsen och kan därför gå ganska smidigt.

Något man däremot bör vara varse är att inte alla tänker objektivt kring bildandet av en BRF och kan ha egen vinning som sin dolda agenda. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en extern advokatfirma.

Kom ihåg att ha med följande i en ekonomisk plan för BRF

  • Ange firmanamn och föreningens registreringsnummer.
  • Beskriv fastigheten, alternativt fastigheterna.
  • Ange tidpunkt när inflyttning/upplåtelse ska ske.
  • Sammanställ kostnaderna för föreningens fastighet/fastigheter
  • Sammanställ även kostnader för planerade nödvändiga tillbyggnationer, ombyggnationer samt ändringsarbeten.
  • Övriga utgifter och kostnader kring verksamheten i föreningen.
  • Upprätta plan för finansiering.
  • Ange löpande utgifter och inkomster föreningen har.
  • Till slut: vad det kostar för en bostadsrättsinnehavare att bo, utöver det som inte årsavgiften betalar.

Är alla rutor checkade? Då kan ni vara säkra på att klara er förbi de kritiska ögonen från Boverkets intygsgivare. Om någon ruta står tom kanske det är läge att anlita den där advokatfirman med kunskaper inom området som kan hjälpa till att bocka av de sista rutorna. Läs mer om ekonomiska planer för BRF på denna sida: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Anlita kvalificerad hjälp för ekonomisk förvaltning

Driver du ett företag som är under expansion? Då kanske det har börjat bli dags att köpa in några tjänster utifrån, till exempel ekonomisk förvaltning.

Om du driver eget företag är det en hel del att syssla med och många trådar att hålla i för att allt ska flyta på. Förutom själva kärnverksamheten så ska det ekonomiska hanteras löpande, såsom redovisning, löner och deklarationer. Har ditt företag hittills varit litet och haft få anställda har det kanske inte varit något problem att sköta den delen på egen hand. I takt med att ett företag expanderar så är det dock vanligt att man köper in tjänster utifrån, såsom hjälp med den ekonomiska förvaltningen.

Hjälp med ekonomisk förvaltning för företag i expansion

Kanske har ditt företag kommit till den punkten då det successivt utökas med allt fler anställda och en ökande omsättning sker. Du kommer till insikten att ditt företag faktiskt går riktigt bra och kan känna dig nöjd över framgångarna. Men med den insikten kommer en annan om att arbetsuppgifterna nu hopar sig och att det är svårt att hinna med. Det blir också svårare att ha översikt speciellt över det ekonomiska. Då är det hög tid att börja köpa in tjänster utifrån.

Låt någon annan ta över den ekonomiska förvaltningen så att du lättare kan fokusera på kärnverksamheten. Få kvalificerad hjälp med bland annat redovisning, löner och deklarationer och få rådgivning när något känns svårt. Kontakta någon redan idag och låt ditt företag fortsätta växa utan krångel. Läs mer om ekonomisk förvaltning på den här hemsidan: ekonomiskförvaltning.nu

Egen företagare tar hjälp med bokföring i Uppsala

Som egen företagare känns det som att tiden aldrig räcker till. Att säga nej till ett jobb är inget alternativ. Är det då möjligt att ta hjälp med bokföringen för en småföretagare i Uppsala.

Det var frågan som förföljde Lotten när hon startat igång sin städfirma. Till att börja med var det bara hon som städade, men hon hoppades att snart kunna anställa. Utan att hon visste hur det gått till började jobben strömma in. Det blev företags- och kontorsstäd tidiga mornar och sena kvällar. Dagtid städade hon hos privatpersoner.

Sen var det bara helgen kvar. Då skulle det bokföras och göras annonser, samtidigt som hon skulle ta hand om sitt eget. Familjen var inte glad över upplägget. Numer hade hon aldrig tid att umgås och göra roliga saker.

Maken googlade på Uppsala och bokföring

En kväll när de ätit kvällsmat bad maken Leif henne att sätta sig ner och lyssna. Hon kände hjärtat svämma över när det visade sig att han suttit och räknat på olika möjligheter för henne att få en bra omsättning och mer tid för familjen.

Du har många kunder och bra intäkter. Du säger att det inte finns tid för fler kunder. Hon nickade. Förvånat insåg hon att om hon anställde en person till kunde hon inte bara tacka ja till mer jobb utan även ta hjälp med sin bokföring. Oron att inte vara bra nog hade gjort henne blind för möjligheterna som fanns mitt framför näsan.

Få ordning med en redovisningsbyrå

Du får en bra överblick över hur ditt företag går om du anlitar en redovisningsbyrå för bokföringen. Moms, skatt, bokslut och myndighetskontakter, allt sköts smidigt och på rätt datum.

Man behöver inte ha speciellt god ekonomi, men man kan ha en ordnad ekonomi. När man har bokföringen i ordning med hjälp av en bra redovisningsbyrå i Stockholm har man bättre överblick över sina finanser. Man inger också förtroende genom att hålla sina åtaganden och betala räkningar i tid. Att ha drivor av papper och råka glömma en momsdeklaration eller missa att betala en viktig leverantör kan kosta pengar i längden. Har man rykte om sig att vara pålitlig är det lättare att göra goda affärer.

Momsen och skatten får inte glömmas bort

Lustigt nog är det blankettens datum som är viktigare än beloppet många gånger. Är man lite osäker på en uträkning, men skickar in blanketten i tid till Skatteverket, slipper man att böta en tusenlapp. Blir beloppet lite fel, kan man göra ändringar i efterhand. Det är därför noga med att skicka in alla papper i tid, för annars drar man uppmärksamheten till sig.

Samma sak är det med leverantörsfakturor, amorteringar och annat. Kan du inte betala är det bättre att du kontaktar leverantören och ber om ett framskjutet betalningsdatum. Det verkar mer trovärdigt och lugnande på den du har en skuld till. Men om du anlitar en redovisningsbyrå så håller de koll på allt detta åt dig, och ser till att dina räkenskaper är i bästa ordning hela tiden.

Löneoutsourcing – ett smart val för företagare i Göteborg

Löneoutsourcing är en bra tjänst för företagare i Göteborg som har fullt upp med sina kunder. Det finns inte alltid tid för pappersarbete eller att lära om lagar och regler för lönehantering.

Lennart hade äntligen bestämt sig. Han skulle anställa mer personal och gå från mikroföretag till något större. Han var van att jobba hårt och göra allt administrativt själv, förutom att betala en städare som kom till kontoret ibland.

Bokföring och löner hade han kämpat med, men nu blev det svårare. Mycket snart insåg Lennart att det skulle bli annorlunda nu när de var fler. Det dök upp nya krav på honom som han inte räknat med. Alla olika lönekoder, övertid, ob, semester och allt annat.

Löneoutsourcing är en vanlig tjänst i Göteborg

Lennart förstod genom samtal med kunder att löneoutsourcing i Göteborg var vanligt. Inte en enda kund skötte lönerna själv. Visst var de företagen lite större, men ändå.

Nyfiken och i behov av hjälp kontaktade Lennart en firma i Göteborg som erbjöd löneoutsourcing, vilket är ett fint ord för hjälp med lönehantering. Veckan därpå satt han på möte hos ett företag som en kund rekommenderat.

Konsulten berättade om hur tjänsten fungerar. Att de kunde hjälpa. Lennart slappnade av. De hade koll på kollektivavtal, pensioner och allt det andra som han inte visste så mycket om. När han en stund senare lämnade mötet kändes det som att en tyngd hade lyfts från hans axlar. Nu skulle allt bli som vanligt igen.