Kategoriarkiv: Säkerhet

Företagslarm – kompletta säkerhetssystem

Företag idag – oavsett bransch, storlek och geografisk plats – måste på ett tydligare sätt fokusera och investera i sin egen säkerhet. Det finns hot – och hoten är både fysiska och digitala. Ser man till de fysiska hoten så handlar det om inbrott, om stölder, om skadegörelse och om risker för personalen – exempelvis rån i samband med ensamarbete. Samhället har blivit hårdare och behovet av skydd har, som en följd av detta, ökat. Företagslarm är numera ett måste att investera i. 

Företagslarm idag handlar inte enbart om att ett larm blinkar och tjuter om en obehörig person bryter sig in i en verksamhets lokaler. Det handlar om betydligt mer sofistikerade och heltäckande lösningar än så. Ser man till företagslarm så handlar det om mer eller mindre kompletta system där allt från larm, belysning, passersystem och kameror kan implementeras och bilda en enhet. 

Detta kräver emellertid också kunskap och rätt partner för att ta fram ett fungerande och genomtänkt företagslarm för kundens unika behov. 

Välj rätt företag för planering och installation

Alla företag är olika och har därmed också olika typer av behov om man ser till utformningen av ett företagslarm. Väljer ert företag en seriös, kunnig och erfaren partner för att skapa ett system för säkerhet så kommer företaget i fråga att börja med att undersöka era lokaler och de närliggande miljöerna, göra en riskbedömning och sedan – utifrån alla denna information, och hur pass stor er budget är – ta fram en skräddarsydd lösning. 

Det är viktigt att lösningen anpassas mot kunden. Vem som helst kan beställa ett billigt företagslarm och installera detta – men hur effektivt kommer det att vara? Det fina med att välja en kunnig partner för en mer skräddarsydd lösning är att det dels ger en ökad säkerhet, men att larmet och systemet i fråga även ger en ökad effektivitet på arbetsplatsen. Man kan helt enkelt slå två flugor i en enda smäll. 

Läs mer information och tips för dig på webbplats: företagslarm.nu

Förvärva ett säkerhetsfrämjande brandlarm för ditt hem i Stockholm

När olyckan är framme och ens bostad plötsligt hotas av en brand, är det avgörande att ha en pålitlig brandvarnare. I Stockholm finns möjligheten att skaffa ett avancerat brandlarm som inte bara varnar dig vid en brand, utan som även automatiskt larmar räddningstjänsten.

Oavsett hur försiktig man är, är det nästintill omöjligt att fullständigt skydda sig mot brandrisker. Bränder kan uppstå av olika skäl, från oavsiktliga misstag till svårförutsägbara händelser som elfel. Det finns dock åtgärder man kan vidta för att minimera risken, som att säkerställa korrekt användning och placering av elektriska apparater och utrustning. Trots att man vidtar försiktighetsåtgärder är det alltid en möjlighet att en olycka inträffar. Därför är det av största vikt att ditt hem är utrustat med en pålitlig brandvarnare eller brandlarm som kan upptäcka och varna för brand i tid.

Ett brett utbud av brandlarmalternativ

De vanliga brandvarnarna på marknaden erbjuder en grundläggande nivå av säkerhet till en relativt låg kostnad, och de kan vara tillräckliga för vissa situationer. Emellertid kräver dessa enheter att någon är hemma och kan höra brandvarnarens ljudsignal för att de ska kunna fylla sin funktion. Om du vill ha en högre nivå av trygghet och säkerhet finns det andra alternativ att överväga.

Med ett avancerat brandlarm behöver du inte vara hemma för att få skydd och varning vid brand. Det finns brandlarmsystem som kan automatiskt larma räddningstjänsten, vilket gör att insatsen kan påbörjas betydligt tidigare än om man hade varit beroende av grannar eller förbipasserande som ser branden. Om du funderar på att förbättra ditt brandskydd hemma kan du leta efter en pålitlig leverantör som kan installera brandlarm i Stockholm. Med en professionell och pålitlig leverantör samt ett effektivt brandlarm kan du känna dig trygg även när du inte är hemma och har koll på din bostad.

Allas säkerhetslås med iloq

Vi tänker mycket på säkerheten runt omkring oss idag. Att ha ett bra låssystem är otroligt viktigt för att ge en den trygghet man vill ha. Med iloq har man ett tryggt och säkert låssystem.

Visst vill man kunna känna sig trygg i sitt eget hem. Att någon tränger sig på och tar sig in i ens hem kan ställa till med stora problem. En väldigt jobbig känsla som kan sitta i länge. Många av de äldre låsen som finns är relativt enkla att bryta upp. För att inte tala om nycklarna som man så enkelt tappar till dem. Idag, i den moderna värld vi lever i, så finns det betydligt smartare system för att minska på risker. Som att använda sig av iloq. Iloq funkar på de flesta byggnader, för att inte tala om lägenheter. För lägenheter passar det helt perfekt. Man är många som har nyckel till trapphuset, en tappad nyckel innebär att någon kan hitta den. Med iloq slipper både boende och fastighetsägare att oroa sig.

Vad är iloq?

Är du nyfiken nu på vad det fantastiska med iloq är? Jo, det är så att du slipper nycklar. Ingen mer rädsla över att tappa nycklar, för du använder dig av ett blippsystem. Visst kan man tappa blippern, men vad spelar det för roll? De kostar inte mycket att köpa nya, dessutom: en tappad blipper ersätts enkelt. Den som har hand om systemet kan skriva av den så den inte längre funkar, perfekta låssystemet för alla.