Lång vana av företagande

I den nya tech- och gig-ekonomin så ser man att fler och fler väljer att starta egna företag. Alla med stora drömmar och med stora visioner. Få, dessvärre, med verklighetsförankring och med kunskapen om vad som krävs.

Oavsett vilken bransch man startar i och oavsett vilken stad man bor i så kommer ingenting att komma gratis: man måste jobba hårt för att få en lönsam verksamhet.

På den här sidan ska vi ge dig nycklarna att lyckas. Vi ska ge tips, råd, fakta och presentera tankar om företagande och ekonomi. Du ska genom detta kunna ta nästa steg och bli mer lönsam. Välkommen!


Ansökan om konkurs sker hos Tingsrätten

Att gå i konkurs är dessvärre inte ovanligt. Det handlar om ett bakslag, men det är för den sakens skull inte något som innebär en livslång katastrof – åtminstone inte om man driver företaget som ett aktie- eller handelsbolag. En konkurs för en enskild firma är däremot något som även kan komma att påverka den egna, privata ekonomin. Det bör man vara medveten om.

En konkursansökan skickas till Tingsrätten och det är också där som beslutet fattas. Som företagare kan man även bli satt i konkurs av andra. Klarar man inte av att betala skulder så kan en fordringsägare – mot uppvisande av bevis – ansöka om konkurs för ett företag. Även det sker då till Tingsrätten.

Tingsrätten tar emot en konkursansökan

En konkursansökan skickas till Tingsrätten och där ett företag på ekonomiskt obestånd kan avvecklas genom ett fastställande av konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som samlar in allt av värde och säljer detta; pengarna som kommer in täcker sedan – i första hand – arvodet konkursförvaltaren ska ha och i nästa steg så går det till de fordringsägare som finns och då i en given ordning.

Även en fordringsägare kan lämna i en konkursansökan mot ett företag som inte betalar sina skulder. För att en sådan ska vara giltig så krävs emellertid också bevis på att betalningarna i fråga uteblivit.

Skaffa laddstation för företag

Elbilen har blivit populär och den kommer, av allt att döma, bli bilen som används i framtiden. En elbil är bra för miljön och den kostar också mindre att köra.

Dessutom finns det andra ekonomiska fördelar där exempelvis skatten blir lägre och där man som privatperson erbjuds en premie om man väljer att köpa en elbil. En laddstation blir ett måste för att ladda bilen effektivt och säkert. Det kan man även tänka på som företag.

En laddstation för företag kan ge anställda, kunder och besökare en större bekvämlighet och sett till det så är det en investering. Dessutom så formar det en ny profil också: genom en laddstation kan ett företag visa sig modernt och redo att möta framtiden – något som lockar både kunder och gör den enklare att rekrytera.

Ta hjälp för att förstå affärsjuridik

Affärsjuridik är ett av de största juridiska fälten och som företagare kommer du att stöta på lagar, regler och annat som rör affärsjuridik. Det kan handla om anställningar, om uppsägningar, om exempelvis hur ett företag ska startas, hur det ska avvecklas – eller ombildas – och om hur exempelvis ett uppköp av en annan firma ska gå till.

Affärsjuridik är, kort sagt, något som berör allt som rör ditt företagande och en kunskap om detta är viktigt. Den kunskapen kan man emellertid också få externt genom att anlita en affärsjurist. Det kan man göra i samband med osäkerhet kring hur olika avtal ska tolkas och i syfte att inte bli lurad.

De flesta större företag har jurister anställda och detta även i syfte att exempelvis planera för skatter; utöver då för att få råd kring allt annat som rör detta breda juridiska fält.

Läs mer här: affärsjuridikgöteborg.se

Enklare flytt med en flyttfirma i Göteborg

En flytt är alltid en process som kräver både ansträngning, tid och planering. I en större stad som exempelvis Göteborg så blir det svårare att flytta då man är även exempelvis måste ta hänsyn till trafik och till det faktum att det kan vara svårt att både engagera folk och att få tag i en flyttbil. En flyttfirma Göteborg är därför ofta den bästa lösningen.

Man kan välja hur pass mycket hjälp man behöver då man anlitar en flyttfirma och man kan – oavsett hur hjälpen ser ut – också välja att använda Rut-avdraget och därigenom få en skatterabatt motsvarande halva kostnaden för arbetet. Ett bra val för att snabbt och säkert komma på plats i den nya bostaden.

Ta hjälp av en advokatbyrå

Har du hamnat i ett juridisk dilemma eller står misstänkt för något typ av brott? I så fall så är rådet att du kontaktar en advokatbyrå. En advokatbyrå hjälper klienter med alla typer av juridiska spörsmål och tar sig an att försvara sina klienter vid misstanke om brott.

Det kan man väl anlita en jurist för? Visst, men man bör veta att advokat är en skyddad titel och att man genom detta också får en högre kompetens. Det finns skickliga jurister också, men det är också en titel som vem som helst får använda. Väljer du en advokatbyrå så får du en garanti på att det är en advokat som hjälper dig. Det borgar för högsta, möjliga kvalitet och kompetens.

Besök en tandläkare

Det kostar pengar att besöka en tandläkare efter att man fyllt 24 år. Det är också den stora anledningen till varför många struntar i detta: man vill spara pengar. Sanningen är dock den att man ofta drabbas av högre kostnader om man ställer in det årliga besök som bör göras hos en tandläkare. De akuta och långtgående skadorna kostar alltid mer att behandla och därför är det en ren investering att gå till tandläkaren.

Dessutom kan man använda det allmänna tandvårdsbidraget och komma billigare undan också. Genom att gå till en tandläkare kan problem upptäckas – och behandlas – i tid. Det är det bästa sättet att hålla sina tänder rena och fräscha, genom hela livet.