Välj en sida

Norrgruppen som säljbolag har upphört, men annonseringspaketen lever vidare genom mediehusen VK Media AB och Norr Media AB. För att boka rekrytering och annonser i print, digitalt och sociala medier för hela regionen kontaktar du något av dessa nedanstående mediehus.

VK Media

VK Media AB

090-17 61 00

annonsbokning@vkmedia.se

Läs mer här

Norrmedia

Norr Media AB

0920-26 27 00

bokaannons@norrbottensmedia.se

Läs mer här