Uppställningsplats i Stockholm

I stora städer som Stockholm är det inte alltid lätt att få utomhusytor till det man behöver. Då är det tur att det går att hyra en uppställningsplats.

Mark är något som det ofta finns brist på i stora städer. Det kan handla om mark som man vill kunna bygga ett hem på, eller någon annan typ av fastighet, men det kan även vara svårt att hitta mark när man har mer tillfälliga behov. Som när man exempelvis kör runt i timmar för att hitta en parkeringsplats.

I Stockholm finns det ändå fina möjligheter för den som behöver just mer tillfälliga ytor att använda. Det kan vara för att man tillfälligt behöver sätta upp arbetsbodar för lagring, eller för att man behöver en tillfällig plats att vara på, exempelvis under en renovering eller nybyggnation. Det är även mycket vanligt att man behöver en plats för sitt fordon under vinterhalvåret.

Skräddarsydd uppställningsplats i Stockholm

På en uppställningsplats i Stockholm är det mycket vanligt att man kan få se en mängd husbilar och husvagnar. Båda i tung dvala under vintern, för att sedan ge sig ut på äventyr under sommarhalvåret. Det är fordon som är mycket svåra och dyra att hitta någon plats för i en storstad, så en uppställningsplats kommer ofta som en välsignelse.

Det som är smart är att man ofta kan hitta en uppställningsplats som passar perfekt för de behov man har, som när man behöver ha vatten, avlopp och el. Eller om man vill ha uppställningsplatsen inhägnad och vaktad av ett vaktbolag.

När du är i behov av en pålitlig skrivare

Det allra flesta företag använder sin skrivare varje dag. Inte sällan behövs även andra format på utskrifter och då kan man ta hjälp av exempelvis A3-skrivare.

Trots allas eviga strävan efter ett papperslöst samhälle är skrivare fortfarande en maskin som används flitigt. Inom många branscher är det viktigt med originaldokument. Det kan handla om papper som behöver signeras och vidimeras och då kommer skrivaren väl till pass.

Även om skrivaren knappast kan klassas som en ny uppfinning är den fortfarande relativt kostsam. Använder man dessutom sin skrivare mycket är det viktigt att välja en skrivare av riktigt god kvalitet och dessa kan vara dyra. Speciellt om man önskar en A3-skrivare som kan skriva ut i större format.

God idé att hyra en skrivare istället för att lägga pengar på att köpa en

Numera finns det flertalet företag som specialiserat sig på att hyra ut skrivare. Att hyra en skrivare kan vara en god idé för det nystartade företaget vars budget är begränsad. Väljer man att hyra en skrivare istället för att köpa en slipper man lägga ut en stor summa på en gång, något som kan kännas skönt när reserverna är små.

När man väljer format på en utskrift är det viktigt att tänka på mottagaren. Hur stor behöver utskriften egentligen vara? Med en A3-skrivare ökar möjligheterna att skriva ut även större ark. Något som kan vara en god idé för företaget som ofta skriver ut affischer och reklamskyltar, till exempel.

Liveshopping det nya sättet att sälja

Med en app kan vem som helst skapa en liveshopping för andra internetanvändare. Med träning, noggrannhet och bra reklam online kan man nå en stor kundkrets.

Lina och kompisarna Tilde och Ann gick tillsamman på en skräddarlinje i stan. De var bara några månader från att ta studenten och hade blivit riktigt duktiga på att skapa nya designer. Det var en dag när Tilde kom in i deras gemensamma lilla ateljé och berättade om liveshopping som deras liv skulle komma att förändras.

Tilde hade förklarat att det fanns en app man kunde använda för att erbjuda kunderna att handla online. Det här var det perfekta sättet för dem att få ut sina eget märke på marknaden. Vem visste hur stort det kunde bli? Internet hade en räckvidd som till och med skulle kunna ge dem kunder i hela Norden.

Liveshopping planeras

Kvinnorna visste att de bara hade en chans att göra ett första intryck. De kunde inte testa liveshopping utan att satsa allt. Därför planerade de in i minsta detalj. Skissade till och med upp en catwalk. De ordnade med skärmväggar och bra ljus. De letade rätt på modeller i olika åldrar och storlekar för att visa att deras kläder var för alla. Samtidigt gjordes reklam för deras första liveshopping.

Den stora dagen hade äntligen kommit. Om en timme skulle liveshoppingen börja och spänningen dallrade i rummet. De sista detaljerna sattes och så: Tre, två, ett – nu kör vi! Tilde hälsade besökarna välkomna och första modellen steg fram.

Trafikskola med meny i Stockholm

När man tittar på en hemsida för en trafikskola i Stockholm så kan man se att det är en hel meny att välja på. Allt för att kunna skräddarsy sin utbildning.

Hos en trafikskola är det möjligt att få en utbildning som passar på alla sätt. För även om vissa delar ska finnas för att man ska få sitt körkort, så kan vägen dit se väldigt olika ut. Det gör också att det är lättare för elever att kunna ta sitt körkort. Speciellt eftersom åldern för körkort är arton, en ålder då många går på gymnasiet eller har börjat på högskola eller universitet.

På en meny hos en trafikskola i Stockholm kan man hitta flera olika sätt att få sin utbildning. Oftast kan man hitta snabbkurser, där man kanske trycker ihop hela utbildningen på en eller ett par veckor. Men det finns även möjlighet att boka sina körlektioner precis när man vill. Och detsamma gäller även för teorilektionerna.

Grunden för en trafikskola i Stockholm

Det är oftast trafikskolan i Stockholm som säger till när en elev är redo för uppkörning och teoriprov. Men vägen dit kan som sagt se olika ut. I många fall har eleven exempelvis någon förälder eller annan närstående, som kan köra privat med eleven. På det viset kan man gratis få en kännedom om hur man kör bil, så att man slipper ta så många körlektioner.

Däremot är det vissa lektioner som man måste ta på körskolan, som exempelvis den där man får köra bil på en halkbana. Du kan läsa mer om en trafikskola på denna sida: globenstrafikskola.se

Rekryteringsföretag i Stockholm – för val av rätt medarbetare

Att välja rätt medarbetare är bland de svåraste uppgifterna en företagsledare har. Genom att anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm underlättas arbetet.

Du är företagsledare i ett bolag som är inne i en expansiv fas. Ni tillverkar och säljer högteknologiska produkter. Du och din ledningsgrupp behöver ständigt rekrytera medarbetare på mellanchefsnivå. Men medlemmarna i direktionen har inte tid att ständigt utforma platsannonser, läsa CV:n och göra anställningsintervjuer.

Ett sätt att underlätta processen med att anställa personal är att anlita ett företag som specialiserat sig på att finna och utvärdera anställningsbara personer. Du och din företagsledning bestämmer er för att arbeta med ett sådant företag för att åtminstone genomföra en kvalitetssäkrad sållningsprocess.

Rekryteringsföretag – för nätverk och testverktyg

Personer som vill byta arbete och söker olika chefsbefattningar tar inte sällan kontakt med väletablerade rekryteringsföretag i Stockholm. Detta innebär att rekryteringsföretaget har ett antal kandidater “på lager”. Deras uppgift blir då att matcha platssökande mot inkommande förfrågningar. Ett rekryteringsföretag kan också förmedla interimskonsulter som kan hoppa in i en chefsroll mer eller mindre direkt.

Att förlita sig enbart på CV:n och referenser vid anställning av personal, är att gräva sin egen grop som företagsledare. Ett CV får betraktas som ett subjektivt urvalsinstrument. De flesta platssökande brukar inte framhålla sina svaga sidor. Referenser från tidigare arbetsgivare kan vara bedrägliga. Goda omdömen kan vara en del i en uppgörelse och vara ett komplement till ett avgångsvederlag. Ett rekryteringsföretag går mycket djupare i sin urvalsprocess och gör personlighetsbedömningar, kompetensbaserade tester och bakgrundskontroller.

Outsourcing av lön kan leda till besparingar

Outsourcing av lön innebär att en extern partner tar över antingen hela eller delar av lönehanteringen. Det går att outsourca hela HR-avdelningen vid behov.

Hanteringen av löner innebär mycket administration, framför allt för lite större företag. Det kan finnas en vinst i att outsourca inte bara löner utan hela HR-avdelningen. När det kommer till löneoutsourcing kan det vara en lösning när administrationen är synnerligen komplex. Som inom vård-och omsorg eller bemanningssektorn.

Förutom hantering av administrationen går det även att få hjälp med andra delar. Det kan även vara redovisning, rådgivning i komplexa ärenden eller hjälp med att effektivisera den interna lönehanteringen. Att ha full kontroll över löner och de utgifter som medföljer är en möjlighet att kostnadseffektivisera företaget.

Outsourcing av lön, vad innebär det?

När företag använder löneoutsourcing kan det innebära många saker. En del väljer att låta den externa partnern ta hand om allt. Från beräkning av löner och utbetalningar, till hantering av tidrapporter och sjukrapportering. Även mindre och medelstora företag låter i allt större utsträckning en extern specialist ta över stora delar.

En av de främsta anledningarna är att det är kostsamt att ha intern kompetens för att hantera administrationen. Det går på så sätt att frigöra resurser som kan användas till kärnverksamheten. Ibland är företaget inte tillräckligt stort för att ha all nödvändig kompetens i egen regi. Med externa partners får företaget tillgång till specialistkompetens som kanske behövs bara enstaka gånger. Eftersom partnern är specialist på löner och ekonomi blir det ett kompetenslyft för företaget.

Fastighetsautomation ger effektivitet

Smarta anläggningar är det som gäller för framtiden. Fastighetsautomation kan till exempel vara att systemet larmar ägaren om det blir brand eller inbrott.

Det kan uppstå fel någonstans i en fastighet, och i normala fall kanske man inte upptäcker det förrän en hyresgäst klagar eller man går en rond och kollar läget. När olika funktioner i ett hus kopplas ihop med hjälp av fastighetsautomation säger systemet ifrån om något inte fungerar optimalt.

Det kan vara el, ventilation och mycket annat i huset som ingår i övervakningen, och det ingår i en effektiv samordning av olika funktioner. Blir det fel någonstans, eller en driftstörning, får du besked på sms. Man strävar efter integrering och smarta lösningar, och dessutom är det kostnadseffektivt och miljövänligt att samordna och koppla ihop olika delar.

Projektering så tidigt som möjligt

När det gäller implementering av fastighetsautomation är det en stor fördel om man så tidigt som möjligt tar tag i detta. Det bör helst vara redan när huset byggs och man planerar apparatskåp och investeringar för driften, el, värme och allt som rör fastigheten. Då blir det gjort på rätt sätt från början.

Har du en fastighet där du vill införa fastighetsautomation, ska du ta kontakt med ett företag som är experter på det. Kanske har du inte själv så stor erfarenhet av automatiserade processer i ett hus, eftersom det är något relativt nytt. Detta att allt sker med datorernas hjälp kan kännas lite främmande till en början, men det har stora fördelar och är en effektiv resurshantering. Läs mer om fastighetsautomation på denna sajt: https://automationsbolaget.com/

Ekonomisk plan för BRF – behöver inte vara svårt

Ekonomisk plan för BRF låter mer komplicerat än det behöver vara. Det är absolut nödvändigt, men måste inte vara fullt så problematiskt som ni kanske befarar.

För att lyckas med en ekonomisk plan för en BRF behöver man ha lite tid och vilja att sätta sig in i lagar och regler. Man behöver även tycka om att skapa kalkyler och ställa upp siffror. När man bildar en bostadsrättsförening brukar denna kompetens finnas i styrelsen och kan därför gå ganska smidigt.

Något man däremot bör vara varse är att inte alla tänker objektivt kring bildandet av en BRF och kan ha egen vinning som sin dolda agenda. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en extern advokatfirma.

Kom ihåg att ha med följande i en ekonomisk plan för BRF

  • Ange firmanamn och föreningens registreringsnummer.
  • Beskriv fastigheten, alternativt fastigheterna.
  • Ange tidpunkt när inflyttning/upplåtelse ska ske.
  • Sammanställ kostnaderna för föreningens fastighet/fastigheter
  • Sammanställ även kostnader för planerade nödvändiga tillbyggnationer, ombyggnationer samt ändringsarbeten.
  • Övriga utgifter och kostnader kring verksamheten i föreningen.
  • Upprätta plan för finansiering.
  • Ange löpande utgifter och inkomster föreningen har.
  • Till slut: vad det kostar för en bostadsrättsinnehavare att bo, utöver det som inte årsavgiften betalar.

Är alla rutor checkade? Då kan ni vara säkra på att klara er förbi de kritiska ögonen från Boverkets intygsgivare. Om någon ruta står tom kanske det är läge att anlita den där advokatfirman med kunskaper inom området som kan hjälpa till att bocka av de sista rutorna. Läs mer om ekonomiska planer för BRF på denna sida: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Anlita kvalificerad hjälp för ekonomisk förvaltning

Driver du ett företag som är under expansion? Då kanske det har börjat bli dags att köpa in några tjänster utifrån, till exempel ekonomisk förvaltning.

Om du driver eget företag är det en hel del att syssla med och många trådar att hålla i för att allt ska flyta på. Förutom själva kärnverksamheten så ska det ekonomiska hanteras löpande, såsom redovisning, löner och deklarationer. Har ditt företag hittills varit litet och haft få anställda har det kanske inte varit något problem att sköta den delen på egen hand. I takt med att ett företag expanderar så är det dock vanligt att man köper in tjänster utifrån, såsom hjälp med den ekonomiska förvaltningen.

Hjälp med ekonomisk förvaltning för företag i expansion

Kanske har ditt företag kommit till den punkten då det successivt utökas med allt fler anställda och en ökande omsättning sker. Du kommer till insikten att ditt företag faktiskt går riktigt bra och kan känna dig nöjd över framgångarna. Men med den insikten kommer en annan om att arbetsuppgifterna nu hopar sig och att det är svårt att hinna med. Det blir också svårare att ha översikt speciellt över det ekonomiska. Då är det hög tid att börja köpa in tjänster utifrån.

Låt någon annan ta över den ekonomiska förvaltningen så att du lättare kan fokusera på kärnverksamheten. Få kvalificerad hjälp med bland annat redovisning, löner och deklarationer och få rådgivning när något känns svårt. Kontakta någon redan idag och låt ditt företag fortsätta växa utan krångel. Läs mer om ekonomisk förvaltning på den här hemsidan: ekonomiskförvaltning.nu

Allas säkerhetslås med iloq

Vi tänker mycket på säkerheten runt omkring oss idag. Att ha ett bra låssystem är otroligt viktigt för att ge en den trygghet man vill ha. Med iloq har man ett tryggt och säkert låssystem.

Visst vill man kunna känna sig trygg i sitt eget hem. Att någon tränger sig på och tar sig in i ens hem kan ställa till med stora problem. En väldigt jobbig känsla som kan sitta i länge. Många av de äldre låsen som finns är relativt enkla att bryta upp. För att inte tala om nycklarna som man så enkelt tappar till dem. Idag, i den moderna värld vi lever i, så finns det betydligt smartare system för att minska på risker. Som att använda sig av iloq. Iloq funkar på de flesta byggnader, för att inte tala om lägenheter. För lägenheter passar det helt perfekt. Man är många som har nyckel till trapphuset, en tappad nyckel innebär att någon kan hitta den. Med iloq slipper både boende och fastighetsägare att oroa sig.

Vad är iloq?

Är du nyfiken nu på vad det fantastiska med iloq är? Jo, det är så att du slipper nycklar. Ingen mer rädsla över att tappa nycklar, för du använder dig av ett blippsystem. Visst kan man tappa blippern, men vad spelar det för roll? De kostar inte mycket att köpa nya, dessutom: en tappad blipper ersätts enkelt. Den som har hand om systemet kan skriva av den så den inte längre funkar, perfekta låssystemet för alla.