Energilagring – få en jämnare kostnad 

Även om man har solceller installerade så kan man se att räkningen för el kommer med höga toppar och djupa dalar. Vissa tider på dygnet så används mer el – och det innebär också att konsumtionen är högre än produktionen. Det leder till ett högre pris. 

Ser man till solceller så har vi även i Sverige en vinter att ta hänsyn till. Sommaren – med ljusa nätter och varma dagar – innebär en hög produktion av el. Vintern å sin sida – den genererar betydligt lägre och detta som en naturlig följd av mörkret. 

Solenergi är bra, men det handlar, liksom vid vindkraft, om en energikälla som inte kan planeras. Du kan önska sol, men du kan inte påverka mer än så och samma sak gäller för vind. Viktigt är därför att det idag finns riktigt bra lösningar vad gäller energilagring. 

Energilagring ger trygghet 

Energilagring innebär att man tar tillvara på den el som produceras och lagrar den i batterier – för att använda i samband med att den egna produktionen av el är lägre. Genom detta kan man också slippa de höga topparna på en elräkning. 

Även om du använder dig av el under de timmar på dygnet när priset är som högst så blir din kostnad låg – som en följd av att den el du använder är sådan som du själv har lagrat. Kort sagt: du har ett energilager till hands att använda i samband med att det exempelvis är mulet ute och då det innebär en lägre produktion. 

Energilagring gynnar hela samhället 

Ditt energilager kan även vara till gagn för alla. Sveriges elnät står inför enorma utmaningar i och med elektrifieringen av samhället. Målet är att det ska råda balans mellan konsumtion och produktion av el. Det kan påverkas negativt av problem med överföringen från exempelvis norra delarna av landet till de södra. Vid störningar så kan priset för el stiga markant. 

Genom att Svenska Kraftnät kan dra nytta av extern energilagring så plattas kurvan ut och priserna kan ligga på en jämnare nivå. Ditt energilager kan göra skillnad för hela samhället – och du får givetvis också betalt för detta.