Rekryteringsföretag i Stockholm – för val av rätt medarbetare

Att välja rätt medarbetare är bland de svåraste uppgifterna en företagsledare har. Genom att anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm underlättas arbetet.

Du är företagsledare i ett bolag som är inne i en expansiv fas. Ni tillverkar och säljer högteknologiska produkter. Du och din ledningsgrupp behöver ständigt rekrytera medarbetare på mellanchefsnivå. Men medlemmarna i direktionen har inte tid att ständigt utforma platsannonser, läsa CV:n och göra anställningsintervjuer.

Ett sätt att underlätta processen med att anställa personal är att anlita ett företag som specialiserat sig på att finna och utvärdera anställningsbara personer. Du och din företagsledning bestämmer er för att arbeta med ett sådant företag för att åtminstone genomföra en kvalitetssäkrad sållningsprocess.

Rekryteringsföretag – för nätverk och testverktyg

Personer som vill byta arbete och söker olika chefsbefattningar tar inte sällan kontakt med väletablerade rekryteringsföretag i Stockholm. Detta innebär att rekryteringsföretaget har ett antal kandidater “på lager”. Deras uppgift blir då att matcha platssökande mot inkommande förfrågningar. Ett rekryteringsföretag kan också förmedla interimskonsulter som kan hoppa in i en chefsroll mer eller mindre direkt.

Att förlita sig enbart på CV:n och referenser vid anställning av personal, är att gräva sin egen grop som företagsledare. Ett CV får betraktas som ett subjektivt urvalsinstrument. De flesta platssökande brukar inte framhålla sina svaga sidor. Referenser från tidigare arbetsgivare kan vara bedrägliga. Goda omdömen kan vara en del i en uppgörelse och vara ett komplement till ett avgångsvederlag. Ett rekryteringsföretag går mycket djupare i sin urvalsprocess och gör personlighetsbedömningar, kompetensbaserade tester och bakgrundskontroller.